ALGEMENE VOORWAARDEN

https://huiswittevrongel.be/ is een webshop van:

Contactgegevens:

Wittevvrongel tuin dier bakken BV
Oostveldstraat 332 
9900 Eeklo 
info@huiswittevrongel.be 
BTW: BE0769 263 844
Rekeningnummer: BE80 0019 0897 7477
BIC: GEBABEBB

1.     Algemene bepalingen

Wittevrongel tuin dier bakken BV biedt haar klanten de mogelijk om online een bestelling te plaatsen van grondstoffen, materialen en toebehoren en te betalen via https://huiswittevrongel.be/ om deze dan op een afgesproken tijdstip af te halen in de winkel op het volgende adres: Oostveldstraat 332, Eeklo. Onze bakproducten, BBQ accessoires en kruiden kunnen ook verzonden worden met uitzondering van het diepvriesassortiment.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen uit het assortiment van Wittevrongel tuin dier bakken BV zowel online als offline. Indien u een bestelling plaatst via https://huiswittevrongel.be verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden. Afwijking van deze verkoopsvoorwaarden is enkel mogelijk mits specifieke en schriftelijke goedkeuring van Wittevrongel tuin dier bakken BV.

2.     Orderbevestiging

Zodra u bij https://huiswittevrongel.be/ een bestelling heeft geplaatst ontvangt u een orderbevestiging met de gerelateerde artikelen en de kostprijs hiervan. Alle prijzen zijn inclusief btw. Omdat er kan afgehaald worden en verzonden worden zijn er geen verzendkosten bij afhaling aan verbonden of andere kosten. Bij verzending worden de kosten berekend aan de hand van het verzendgewicht. U ontvangt binnen de 24 u verder bericht wanneer de artikelen kunnen afgehaald worden. Wanneer u kiest voor verzending bij de bakproducten wordt er geleverd binnen de 2-4 werkdagen door PostNL.

3.     Aanbod

Alle goederen worden enkel aangeboden voor klanten die woonachtig zijn in woonachtig zijn in België of Nederland. Ondanks het feit dat de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie (maten, gewichten, samenstellingen en/of andere aanduidingen van artikelen) onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.

Ons aanbod kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken en is geldig zolang de voorraad strekt.

Wittevrongel tuin dier bakken BV kan zonder opgave van reden bestellingen weigeren en/of de afhaaltermijn aanpassen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de afhaling.

De bijhorende foto is louter decoratief bedoeld en kan elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Kleuren kunnen licht afwijken van de kleuren op de foto’s.

4.     Prijs

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

We behouden ons het recht op prijsafwijkingen waarvan u op de hoogte wordt gebracht. U heeft dan de mogelijkheid om de verkoopovereenkomst te ontbinden.

Wanneer u een product koopt tijdens een periode waarin geen actie geldt, kan u achteraf ook niet in aanmerking komen voor deze korting.

5.     Betaling

De aankoop is definitief op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van https://huiswittevrongel.be, aangegeven akkoord te zijn gegaan met de algemene voorwaarden en online de bestelling heeft betaald. De artikelen worden afgehaald in de winkel (Oostveldstraat 332, Eeklo) of verzonden via PostNL (enkel bakproducten, BBQ accessoires, kruiden). De bestelling kan onmiddellijk online betaald worden.

De klant heeft de keuze tussen volgende betaalwijzen:

• Ideal
• Bancontact
• KBC/CBC Payment
• Belfius Pay
• ING home pay

6.     Afhaling/verzending

Zodra het bedrag op de rekening is ontvangen, wordt uw bestelling binnen de één à vijf werkdagen (mits voorradig) klaargezet of verzonden via PostNL. U krijgt een bericht zodra de bestelling compleet is en klaarstaat. Mocht de bestelling langer dan gewoon op zich laten wachten ontvangt u een bericht van de verwachte levertijd.

De vermelde afhaaltermijnen zijn louter indicatief. Mogelijke vertragingen kunnen geen aanleiding geven tot enige schadeloosstelling, interesten of strafbeding en evenmin tot annulatie van de bestelling.

7.     Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Wittevrongel tuin dier bakken BV.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de afhaling.

8.     Klachten

Op het moment van afhaling door de koper worden de artikelen geacht conform de bestelling te zijn. Alle klachten met betrekking tot de kwaliteit, hoeveelheid en/of prijs van de afgehaalde producten dienen voor elk gebruik van de artikelen overgemaakt te worden aan Wittevrongel tuin dier bakken BV binnen de 48 u na afhaling of ontvangst verzending. Wij zullen er dan alles aan doen om tot een gepaste oplossing te komen.

Klachten moeten eerst per mail aanvaard worden alvorens te retourneren.

Er dient rekening gehouden te worden met de aanbevolen houdbaarheidstermijnen en bewaarvoorschriften op onze verpakking. Onze bakproducten (bloem en meel) dienen in een omgeving bewaard te worden die “droog en koel” is waar de omgevingstemperatuur max. 10°C bedraagt. De verpakking dient bovendien na elk gebruik zorgvuldig afgesloten te worden.

9.     Garantie

Wettelijke garantie (enkel voor consumenten). Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Om garantie in te roepen dient de klant vooraf contact op te nemen met Wittevrongel tuin dier bakken BV waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Wittevrongel tuin dier bakken BV.

Elk gebrek dient binnen de 10 dagen na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur (voedingsmiddelen en dergelijke) of slijtageartikelen. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op de datum van aankoop, desgevallend afhaling, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

De garantie is niet overdraagbaar.

10.     Retourneren

U heeft 14 dagen bedenktijd met betrekking tot het retourneren van onze artikelen, dit met uitzondering van voedingsmiddelen. De voedingsmiddelen (grondstoffen en ingrediënten, eetbare decoratie, chocolade, enkelvoudige en samengestelde diervoeders en supplementen) worden niet teruggenomen.

De consument heeft het recht aanWittevrongel tuin dier bakken BV mee te delen dat hij afziet van de aankoop zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de dag van afhaling van het product. Binnen deze periode kan u de artikelen aan ons retour bezorgen mits deze ongebruikt en onbeschadigd zijn. Deze voorwaarde geldt zowel voor de inhoud als voor de verpakking. U mag het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat u het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals u dat in de winkel zou mogen doen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

• Gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
• Artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd
• Artikelen die op maat van de klant gemaakt zijn
• Alle voedingsmiddelen voor menselijk als dierlijk gebruik

Als u gebruik maakt van uw herroepingsrecht meld dit binnen de 14 dagen door middel van een e-mail te verzenden naar info@huiswittevrongel.be met vermelding van het artikel en eventueel de reden van retourneren.

Zo snel mogelijk, maar binnen de 14 dagen vanaf de dag volgend op de melding retourneert u het product op uw kosten. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument! De rechtstreekse kosten voor het terugbezorgen van het product worden gedragen door de gebruiker. U ontvangt in ruil voor het aankoopbedrag van het geretourneerde product binnen de 14 dagen na ontvangst van de retour een waardebon voor een volgende aankoop die u kan inruilen tot 6 maanden na retour van het product.

11.     Privacy

Wittevrongel tuin dier bakken BV verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van Wittevrongel elektronisch toe te sturen.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van Wittevrongel bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat Wittevrongel uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk of per mail aan te vragen via: Wittevrongel tuin dier bakken BV, Oostveldstraat 332, Eeklo of info@huiswittevrongel.be

12.     Wijzigingen

Wittevrongel tuin dier bakken BV kan deze algemene voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in de door de klant van deze nieuwe voorwaarden.

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Indien u akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden verzoeken wij u vriendelijke om het vakje aan te vinken. Zonder het vakje aan te vinken, kan er geen overeenkomst tot stand komen.

Indien u akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden verzoeken wij u vriendelijke om het vakje aan te vinken. Zonder het vakje aan te vinken, kan er geen overeenkomst tot stand komen.

13.     Toepasselijk recht – bevoegde rechter

Alleen de rechtbank van Gent is bevoegd bij betwistingen.

Artikel 1 – Workshops

1.     Toepasselijk recht – bevoegde rechterDe voorwaarden binnen dit artikel zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van consumenten voor wat betreft workshops.

2.     Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een workshop voor een vastgestelde datum komt tot stand door het schriftelijk indienen van een inschrijfformulier op de website door de consument ofwel door aanmelding via e-mail. Na ontvangst van de inschrijving wordt de deelname schriftelijk bevestigd door Wittevrongel tuin dier bakken BV. De inschrijving is hiermee definitief.

3.     Met aanmelding/inschrijving verklaart consument kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van de ondernemer.

4.     Alle workshops worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.

5.     Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.

6.     Annulering van een workshop door een consument dient uiterlijk zeven (7) dagen voor aanvang van de workshop schriftelijk te geschieden.

7.     Annulering is kosteloos tot zeven (7) dagen voor aanvang van de cursus c.q. workshop. Bij latere annulering is consument 100% betaling verschuldigd. In bijzondere situaties kan hiervan worden afgeweken en beslist Wittevrongel tuin dier bakken BV.

8.     Bij het niet verschijnen van de consument zijn 100% kosten verschuldigd.

9.     In geval van plotse voorvallen zoals bijvoorbeeld ziekte van de workshop gever of andere onvoorziene zaken c.q. onmacht kan ondernemer besluiten de workshop anders in te delen, te annuleren of te verplaatsen.

10.     De consument dient het workshop geld te voldoen minimaal veertien (14) dagen voor de aanvang van de workshop, tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen met ondernemer. Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen betaling komt deze overeenkomst zonder enige berichtgeving te vervallen en kan consument er geen aanspraak meer op maken.

11.     Elke deelname aan een workshop is voor eigen verantwoording en risico van de consument. Er wordt gebruik gemaakt van professionele horeca attributen zoals scherpe messen. Voorzichtigheid is hiermee geboden. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade door welke oorzaak dan ook ontstaan aan eigendom van en aan de consument zelf.

12.     Ondernemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of diefstal van uw persoonlijke bezittingen.

13.     Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat ondernemer is uitgegaan van door de consument verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

14.     Ondernemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval ontstaan op de locatie.

15.     De beperking van de aansprakelijkheid geldt voor zover dat wettelijk is toegestaan.